Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
387. A bordosi plébánia iratai PDF Nyomtatás E-mail
1725-1987
28 doboz = 3,09 ifm

387/a. Anyakönyvek
1725-1979
4 doboz = 0,50 ifm

1. doboz.
a. kötet. Keresztelési anyakönyv (1906-os másolat) 1725-1873
b. kötet. Keresztelési anyakönyv 1781-1852; megtértek anyakönyve 1781-1852; házassági anyakönyv 1781-1852; halotti anyakönyv 1781-1853
c. kötet. Keresztelési anyakönyv 1853-1857; halotti anyakönyv 1854-1857; házassági anyakönyv 1853-1857; megtértek anyakönyve 1853-1895; kitértek anyakönyve 1853-1894; bérmálási anyakönyv 1857, é.n.
d. kötet. Keresztelési anyakönyv (másolat) 1845-1852
e. kötet. Névmutató keresztelési anyakönyvhöz 1725-1873
2. doboz.
a. kötet. Névmutató keresztelési anyakönyvhöz 1873-1975
b. kötet. Házassági anyakönyv (1906-os másolat) 1727-1899
c. kötet. Névmutató házassági anyakönyvhöz 1727-1899
3. doboz.
a. kötet. Vegyes házasságok anyakönyve 1904-1936
b. kötet. Bérmálási anyakönyv 1875; házassági szabadegyezkedések könyve 1853-1871
c. kötet. Megtértek anyakönyve (1906-os másolat) 1761-1895; megtértek anyakönyve 1896-1979; kitértek anyakönyve (1906-os másolat) 1853-1894; kitértek anyakönyve 1895-1979
d. kötet. Névmutató megtértek anyakönyvéhez 1761-1893
e. kötet. Névmutató megtértek anyakönyvéhez 1893-1921
4. doboz.
a. kötet. Halotti anyakönyv 1899-1973
b. kötet. Névmutató halotti anyakönyvhöz 1727-1876
c. kötet. Névmutató halotti anyakönyvhöz 1877-1975

 

387/b. Plébániai iktatott iratok
1834-1987
11 doboz = 1,10 ifm

1. doboz. 1834-1835, 1842, 1846, 1848, 1850-1851, 1856-1884, 1887-1890
2. doboz. 1891-1904
3. doboz. 1905-1908
4. doboz. 1909-1914
5. doboz. 1915-1923
6. doboz. 1924-1931
7. doboz. 1932-1940
8. doboz. 1941-1948
9. doboz. 1949-1963
10. doboz. 1964-1972
11. doboz. 1973-1976, 1978, 1982-1984, 1987

Segédletek
1904-1976
1 doboz = 0,10 ifm

1. doboz.
a. kötet. Iktatókönyv 1904-1929
b. kötet. Iktatókönyv 1930-1943(144)
c. kötet. Iktatókönyv 1943(145)-1944; pénztárnapló 1926-1939
d. kötet. Iktatókönyv 1945-1976(14)

 

387/c. Házasságügyi iratok
1862-1919
2 doboz = 0,16 ifm

1. doboz. 1862-1900. Hiányzik: 1869.
2. doboz. 1901-1919
• Házasságok hirdetőkönyve 1878-1880


387/d. Gazdasági iratok
/1792/ 1832-1975
3 doboz = 0,30 ifm

1. doboz.
• Alapítványi iratok 1832-1934
• A szentdemeteri ún. Toldalagi udvar kepéjére vonatkozó iratok /1792/ 1853-1922
• Biztosítási iratok 1902, 1942-1943
• Kepelisták 1903-1936
• Telekkönyvi térképek 1909
• Illetékegyenérték iratai 1909
• Vagyonleltárak 1909, 1926, 1945, 1949, 1964, 1967, é.n.
• A könyvtárról készült leltárak 1938, 1967, é.n.
• Az irattár leltára 1975
2. doboz.
• Vagyonkimutatások 1912-1947
• Kataszteri birtokívek, tulajdonlapok, telekkönyvi ügyekre vonatkozó iratok 1916-1944
• Pénztárnaplók 1911-1937, 1915-1955, 1925, 1940-1968, 1947-1959, 1959-1974
• Műkedvelő előadások pénztárnaplója 1927-1934; a gyulakutai kápolna pénztárnaplója 1927-1937
• Egyházközségi alapok kimutatásai 1927-1946
• Költségvetések 1926, 1963-1968
• Postakönyv 1930-1949
• Vagyonbevallási ívek 1934-1935
• Fizetési jegyzékek 1935-1968
• Az Erdélyi Szociális Szervezethez benyújtott kölcsönkérelmek 1941
3. doboz.
• Nyugták 1894-1967

 

387/e. Iskolaügyi iratok
1923-1949
1 doboz = 0,08 ifm

1. doboz.
• Az elemi iskola költségvetései 1923-1940
• Iskolai iratok (töredék) 1939-1944
• Hitoktatáshoz kapcsolódó iratok 1943-1944, 1948-1949


387/f. Kötetek

1781-1976
3 doboz = 0,27 ifm

1. doboz.
a. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1781-1822
b. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1823-1854
c. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1854-1862
2. doboz.
a. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1862-1884
b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1884-1902
c. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1903-1931
d. kötet. Megyegyűlési jegyzőkönyv (filiák is) 1888-1894; számadáskönyv (filiák is) 1864-1881; visitatio canonica 1866
3. doboz.
a. kötet. Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv (filiák is) 1904-1925
b. kötet. Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv (filia is) 1924-1943
c. kötet. Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv (filia is) 1944-1948, 1957-1958
Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek (filia is) 1970-1976


387/g. Vegyes, tematikusan kezelt iratok
1866-1974
2 doboz, polc = 0,54 ifm

Polcon.
• Püspöki körlevelek kötetei 1866-1875, 1876-1896, 1897-1902, 1903-1904, 1905-1907, 1908-1910, 1911-1914, 1915-1918, 1919-1928, 1929-1937
1. doboz.
• Püspöki körlevelek 1934-1948
• Az 1913-as egyházmegyei zsinat nyomtatványai 1913
• Lélekösszeírások 1927, é.n.
2. doboz.
• Keresztelési és születési anyakönyvi kivonatok 1939-1950
• Halotti bizonylatok 1939-1967
• Hirdetőkönyv 1945-1961
• Bérmálási jegyek 1974, é.n.

 

387/h. Héjja Albert (1899-1968) plébános személyi hagyatéka
1909-1967
1 doboz = 0,04 ifm

1. doboz.
• Személyes iratok 1909-1967
• Kinevezések 1927-1945
• Elmélkedések, jegyzetek 1925, 1938-1939, é.n.
• Fényképek
 

Menü

Bejelentkezés