Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
490. A szászrégeni plébánia iratai PDF Nyomtatás E-mail
/1740/ 1778-1994
58 doboz+polc = 5,91 ifm


490/a. Anyakönyvek
/1740/-1944
1 doboz = 0,10 ifm
1. doboz.
• Keresztelési, házassági és elhalálozási anyakönyvek névmutatója /1740/-1944
• Vegyes házasságok kimutatásai 1810-1877


490/b. Plébániai iktatott iratok
1778-1986
18 doboz = 1,72 ifm

1. doboz. 1778, 1781, 1795-1797, 1799-1803, 1810, 1813, 1817, 1819, 1825-1826, 1830-1832, 1835-1836, 1838, 1843, 1845-1851
2. doboz. 1852-1857
3. doboz. 1858-1867
4. doboz. 1868-1875
5. doboz. 1876-1882
6. doboz. 1883-1889
7. doboz. 1890-1895
8. doboz. 1896-1902
9. doboz. 1903-1913
10. doboz. 1914-1923
11. doboz. 1924-1930
12. doboz. 1931-1937
13. doboz. 1938-1941
14. doboz. 1942-1947
15. doboz. 1948-1956
16. doboz. 1957-1970
17. doboz. 1971-1984
18. doboz. 1985-1986


Segédletek
1851-1988
2 doboz+polc = 0,25 ifm

1. doboz.
• Iktatókönyvek 1864(96)-1914
Polc.
a. kötet. Iktatókönyv 1915-1921(220)
b. kötet. Iktatókönyv 1921(221)-1926
c. kötet. Iktatókönyv 1927-1932(180)
d. kötet. Iktatókönyv 1932(181)-1939(510)
e. kötet. Iktatókönyv 1939(511)-1943(320)
f. kötet. Iktatókönyv 1943(321)-1944(751)
2. doboz.
• Iktatókönyv 1950-1988
• Levéltári iratok jegyzékei 1851-1866, 1851-1871
• Levéltári iratok jegyzékei 1945-ig, 1945-1969


490/c. Házasságügyi és kánoni állapottal kapcsolatos iratok
1851-1989
13 doboz = 1,25 ifm

1. doboz. 1851-1856
2. doboz. 1857-1866
3. doboz. 1867-1889
4. doboz. 1890-1909
5. doboz. 1910-1922, 1924-1929
6. doboz. 1930-1939
7. doboz. 1940-1946
8. doboz. 1947-1955
9. doboz. 1956-1965
10. doboz. 1966-1971
11. doboz. 1972-1977
12. doboz. 1978-1985
13. doboz.
• 1986-1989
• Házassági peres ügyek 1960-1978


490/d. Gazdasági iratok
1845-1988
10 doboz+polc = 1,05 ifm

1. doboz.
• Vagyonleltárak 1855-1979
• Vagyonkimutatások 1931-1935, 1939, 1941-1942, 1948
• Alapítványi iratok 1845-1969
• Telekkönyvi kivonatok 1914-1949
• Perselypénzek pénztárnaplói 1942-1949, 1944-1949
• Pénztárnapló/ Bevételek és kiadások osztályozó naplója 1931-1949/ 1950-1961
2. doboz.
• Pénztárnaplók 1925-1935, 1941-1942, 1944-1951, 1944-1948, 1948-1950, 1962
3. doboz.
• Pénztárnaplók kötetei 1950-1987
• Bevételek és kiadások osztályozó naplói 1978-1981, 1983-1988
Polc.
a. kötet. Egyházadó-főkönyv 1922-1925
b. kötet. Egyházadó-főkönyv 1936-1945
c. kötet. Egyházadó-főkönyv 1944-1949
4. doboz.
• Egyházi adózók indexe 1941-1949
• Egyházadó pénztárnaplója 1944-1949
• Postakönyvek 1912-1917, 1917-1928, 1947-1949, 1928-1933, 1933-1945, 1949-1953
5. doboz.
• Vagyonkezelés iratai (költségvetések, zárszámadások, szerződések stb.) 1929-1949
• Költségvetések és zárszámadások 1938-1979
6. doboz.
• Ingatlan- és adóügyekkel kapcsolatos iratok 1936-1978
• Biztosítási iratok 1942-1972
7. doboz.
• Walter Simon munkanaplója/ Házbérek nyilvántartása 1913-1922/ 1929-1949
• Elemi és polgári iskolák tandíj főkönyve 1926-1936
• Tandíjkezelési ívek 1925-1930
• Személygépkocsik iratai 1969-1986
8. doboz.
• Egyházi épületek építésének, javításának stb. tervei és iratai 1914-1984
9. doboz.
• Fizetési jegyzékek 1948-1977
10. doboz.
• Fizetési jegyzékek 1957-1988


490/e. Kötetek
1850-1985
4 doboz = 0,31 ifm

1. doboz.
a. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1850-1855
b. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1855-1858
2. doboz.
a. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1858-1899
b. kötet. Megyegyűlési, egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv 1879-1923
3. doboz.
a. kötet. Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv (iskolai ügyek) 1879-1922
b. kötet. Közgyűlési, egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv 1923-1936
c. kötet. Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv 1937-1949
Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek 1946-1985
4. doboz.
a. kötet. A Római Katolikus Leányegyesület jegyzőkönyve 1928-1931
b. kötet. Miseintenciók könyve 1960-1966
c. kötet. Hitoktatás nyilvántartó könyve 1970-1975


490/f. Vegyes, tematikusan kezelt iratok
1866-1994
9 doboz+polc = 1,20 ifm

Polc.
• Püspöki körlevelek kötetei 1866-1886, 1887-1897, 1898-1901, 1902-1909, 1910-1913, 1914-1918, 1927-1932, 1933-1938
1. doboz.
• Püspöki körlevelek 1922, 1925, 1938-1948
• Főhatósági rendeletek 1946-1988
• Liturgikus rendeletek 1956-1978
2. doboz.
• Alkalmi beszédek, jegyzetek 19. sz. vége-20. sz. eleje
• Népesedési mozgalom statisztikái 1890-es évek
• Gyerekek összeírása 19. sz. vége
• Lélekösszeírás 1947
• Új családok és lakásváltoztatások összeírása 1981
• Munkanaplók 1979-1983
• Hirdetőkönyvek 1979-1983, 1983-1988, 1988-1993
3. doboz.
• Temetői rendszabályzat 1919
• Gyászjelentés gyűjtemény 1937-1994
• A temetővel kapcsolatos iratok 1927-1979
• A temető helyszínrajza 1967
• Sírok nyilvántartásai 1910-1970-es évek, 1960-1970-es évek
• A temető kerítésére adott adományok nyilvántartó füzetei 1983-1987
4. doboz.
• Vallásváltoztatással kapcsolatos iratok 1868-1959
5. doboz.
• Vallásváltoztatással kapcsolatos iratok 1960-1985
• A Katolikus Népszövetség ügyiratai 1924-1933
• Az Oltáregyesület gyűléseinek jegyzőkönyvei (töredékek) 1913-1916
• A Legényegylet gyűléseinek jegyzőkönyvei (töredékek) 1930-1936, 1936-1937
• A filiákkal kapcsolatos iratok 1896-1989
6. doboz.
• Kánoni állapottal kapcsolatos iratok, vegyes anyakönyvi kivonatok, igazolások 1895-1989
7. doboz.
• Alkalmi beszédek, vegyes jegyzetek, nyomtatványok 1913-1991
8. doboz.
• Grafikák 1950-es-1970-es évek
• Képeslapok, fényképek, szentképek
9. doboz.
• Személyzeti ügyek 1951-1988
• Lelki ügyek 1955-1989
• László Sándor (1919-2001) plébános személyes iratai 1931-1974


490/g. Családi hagyaték
1 doboz = 0,03 ifm

1. doboz.
• 17-18. századi oklevelek másolatai


 

Menü

Bejelentkezés